დოკუმენტები | Rico Credit Skip to main content

დოკუმენტები

რიკოს ფინანსური ანგარიშგების რეპორტინგი

ფინანსური ანგარიშგება 2020-ის მეორე კვარტლის მგომარეობით As of 2020-07-15
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2020-ის პირველი კვარტლის მგომარეობით As of 2020-04-15
ჩამოტვირთვა
2019 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-02-15
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2019-ის მეოთხე კვარტლის მგომარეობით As of 2020-01-20
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2019-ის მესამე კვარტლის მგომარეობით As of 2019-10-15
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2019-ის მეორე კვარტლის მგომარეობით As of 2019-07-15
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2019-ის პირველი კვარტლის მგომარეობით As of 2019-04-15
ჩამოტვირთვა
2018 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2019-04-20
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2018-ის მეოთხე კვარტლის მგომარეობით As of 2019-01-15
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2018-ის მესამე კვარტლის მგომარეობით As of 2018-10-15
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2018-ის მეორე კვარტლის მგომარეობით As of 2018-07-15
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2018-ის პირველი კვარტლის მგომარეობით As of 2018-04-15
ჩამოტვირთვა
2017 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა
2016 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა
2015 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა
2014 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა
2013 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა