დოკუმენტები | Rico Credit Skip to main content

დოკუმენტები

რიკოს ფინანსური ანგარიშგების რეპორტინგი

ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის III კვარტლის მდგომარეობით As of 2021-10-22
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის II კვარტლის მდგომარეობით As of 2021-07-20
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის I კვარტლის მდგომარეობით As of 2021-04-15
ჩამოტვირთვა
2020 წლის აუდიტორული ფინანსური ანგარიშგება As of 2021-07-08
ჩამოტვირთვა
2019 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-02-15
ჩამოტვირთვა
2018 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2019-04-20
ჩამოტვირთვა
2017 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა
2016 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა
2015 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა
2014 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა
2013 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა