"რიკო ექსპრესი"-სრული ინფორმაცია სესხებზე
22 იანვარი, 2017

"რიკო ექსპრესი" გასცემს  ბიზნეს  და სამომხარებელო სესხებს უძრავი ქონების გარანტიით.


საროცენტო განაკვეთი ბიზნეს სესხზე (გაიცემა აშშ დოლარში) შეადგენს წლიურ 14%-ს,გასაცემი სესხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 50 000 ლარის ეკვივალენტს აშშ დოლარში.

სამომხარებლო სესხის (გაიცემა ლარში) საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს თვეში 3%-ს, გადახდა ხდება ძირითადი სესხის დაფარვის პრინციპით, შესაბამისად მომხარებელი თვეში იხდის    3%+2%-ს,  აქედან 3% არის კომპანიის სარგებელი, ხოლო 2% ძირითადი სესხის დაფარვა,

 

ხოლო სესხები რომელიც აღემატება 38 000 აშშ დოლარს, გაიცემა “რიკო ექსპრესის” პარტნიორი კომპანიის, შპს “რიკო კრედიტის” მეშვეობით.

ოქროს თამასუქი
sesxi