სალომბარდო სესხზე თანხის დამატება გამოძახების გარეშე
08 თებერვალი, 2018

სერვისის გაუმჯობესების მიზნით ჩვენი ლომბარდის მომხმარებლებს, საცავიდან  ნივთის გამოძახების გარეშე,ნებისმიერ ფილიალში 24 საათის განმავლობაში შეუძლიათ სალომბარდო სესხზე თანხის დამატება

 

 

ოქროს თამასუქი
sesxi