რეპორტინგი
(სულ 7)
ფინანსური ანგარიშგება 30.09.2019-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 30.09.2019-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 31.08.2019-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 31.08.2019-ის მდგომარეობით

2018 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

2017 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

- 2017 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება 

2016 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

 

- 2016 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

2015 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

 

- 2015 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

2014 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

 

- 2014 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

ოქროს თამასუქი
sesxi