რიკო ექსპრესი შეძლებს მიიღოს თანხები 100000 ლარის ქვემოთ სესხის სახით
22 იანვარი, 2017

 „რიკო ექსპრესი“ შეძლებს მიიღოს თანხები 100 000 ლარის ქვემოთ სესხის სახით


სესხის მინიმალური ოდენობა შეადგენს 2 000 ერთეულს, ხოლო მაქსიმალური ოდენობა 100 000 ერთეულს.

ფიზიკური პირებისგან მიღებულ სესხებზე დარიცხული სარგებლის პროცენტი შეადგენს:


ლარში 12%-ს;

აშშ დოლარში 5%-ს;

ევროში 3%;


სესხზე სარგებელი დაირიცხება ყოველდღიურად, 365 დღეზე გათვლით.

ოქროს თამასუქი
sesxi